DYCON: Dynamic Contractors S.A.

Όταν η Fibrwrap αναλαμβάνει την αποκατάσταση ή τη δομική αναβάθμιση μιας παλαιάς κατασκευής, ή την ανέγερση ενός καινούριου κτηρίου, προτείνει τεχνικά άρτιες και οικονομικές λύσεις σε ιδιοκτήτες, αρχιτέκτονες και μελετητές. 

Οι ιδιοκτήτες κτηριακών εγκαταστάσεων έχουν την επιλογή ανάμεσα σε δομική ενίσχυση της κατασκευής, αποκατάσταση του κτηρίου, σεισμική αναβάθμιση και προσαρμογή, αλλαγή χρήσης, καθώς και γενικές επισκευές της περιουσίας τους.   

Η παρουσία της Fibrwrap στην αγορά έχει ως αφετηρία το 1988. Η Fibrwrap χρησιμοποιεί τα συστήματα αποκατάστασης (FRS®), τα οποία σχεδιάζονται με συγκεκριμένες προδιαγραφές και στη συνέχεια τοποθετούνται σε κτιρια για να επιδιορθώσουν τις δομικές τους ελλείψεις ή άλλες ανάγκες τους. 

Όλα τα δομικά στοιχεία ενός κτηρίου (δοκοί, υποστυλώματα, πλάκες, τοιχία) μπορούν να επισκευαστούν ή να αναβαθμιστούν ανάλογα με τις  συγκεκριμένες ανάγκες του ιδιοκτήτη και σε μικρό χρονικό διάστημα, δίνοντας την ευκαιρία στον ιδιοκτήτη να χρησιμοποιεί μέρος του κτηρίου κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Επιπλέον, ένα μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης των FRS είναι ότι οι αλλαγές στις διαστάσεις των υπο επέμβαση στοιχείων είναι ελάχιστες (χιλιοστά). Τα FRS® χρησιμοποιούνται σε όλους τους τύπους κτηρίων, όπως δημόσια, ιδιωτικά, κτήρια κατοικιών και εμπορικής χρήσης.

Ο σκοπός ή η χρήση αυτών των συστημάτων είναι η αύξηση της αντοχής υφισταμένων υποστυλωμάτων, δοκών, πλακών, τοιχείων και κόμβων. Καλύπτουν τις ανάγκες για σεισμική αναβάθμιση, ενίσχυση εξαιτίας της διάβρωσης, συντήρηση διατηρητέου, επιπλέον καταπόνηση/ φορτία, αλλαγή χρήσης (π.χ. εμπορική σε αστική, μερική καθαίρεση και δημιουργία οπών/ανοιγμάτων για δίκτυα), ή σε κάποιες περιπτώσεις, την επιδιόρθωση ενός ήδη υπάρχοντος  ελαττώματος εξαιτίας ενός κατασκευαστικού ή σχεδιαστικού λάθους. Τα κτήρια έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν σε λειτουργία κατά περίπτωση.

Επιπρόσθετα, η Fibrwrap έχει τη δυνατότητα  πυροπροστασίας του σύνθετου υλικού χρησιμοποιώντας υλικά υψηλής ανθεκτικότητας στη φωτιά, με χρόνο προστασίας έως και 4 ωρών και επίσης συστήματα κατά της εξάπλωσης της φωτιάς και του καπνού. Η τελική όψη των FRS® μπορεί να προσαρμοσθεί αισθητικά με τα υφιστάμενα ορατά στοιχεία της κατασκευής.

Εφαρμογές

 • Αποκατάσταση διαβρωμένων ή ρηγματωμένων  δομικών στοιχείων για την  επαναφορά στην αρχική τους κατάσταση.
 • Δομική αναβάθμιση για την επαύξηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου. Επιπλέον, επαύξηση διατμητικής και καμπτικής αντοχής στις δοκούς, στα υποστυλώματα, στις πλάκες και στα τοιχεία οποιασδήποτε κατασκευής.
 • Ενίσχυση για σεισμό και αναβάθμιση με στόχο τη βελτίωση της στατικής συμπεριφοράς των κτιρίων στο σεισμό.
 • Αλλαγή χρήσης του κτιρίου που έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση.
 • Διατήρηση ιστορικών κατασκευών με μια γκάμα υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν  για την επισκευή και την ενίσχυση των κατασκευών, διατηρώντας παράλληλα την αρχιτεκτονική τους.
 • Αποκατάσταση του κτιρίου όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί αφού κατασκευαστικά λάθη κατέληξαν σε ελαττωματικές καταστάσεις (ελλιπής ή λάθος τοποθετημένος οπλισμός, χαμηλής ή ανεπαρκούς  αντοχής σκυρόδεμα ή ανεπαρκής επικάλυψη).
 • Επισκευή/αποκατάσταση/ενίσχυση υποστυλωμάτων, δοκών, πλακών και τοιχείων για την αύξηση της διατμητικής αντοχής, της καμπτικής αντοχής, της πλαστικότητας και για τη βελτίωση της συγκράτησης.
 • Σταθεροποίηση και ενίσχυση της τοιχοποιίας/λιθοδομής και της οροφής. Επίσης μπορεί να παρέχει ένα σύστημα ελαφριάς μορφής αναδόμησης για εξώστες.
 • Όλα τα δομικά στοιχεία ενός κτιρίου μπορούν να επισκευαστούν ή να αναβαθμιστούν σύμφωνα με τις ανάγκες του ιδιοκτήτη και στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στο κτίριο και στους εργαζομένους του να λειτουργούν και να εργάζονται  κανονικά πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της περιόδου των εργασιών για την αναβάθμιση του κτηρίου.

 

 • Ενδελεχώς ελεγμένα σε διάφορα εργαστήρια.
 • Παρέχουν αποτελεσματικές λύσεις όσον αφορά το  κόστος.
 • Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής  ήδη υπαρχόντων κατασκευών.
 • Μειώνει σημαντικά το ρυθμό διάβρωσης καθώς εγκλωβίζει τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία.
 • Αποτρέπει τη δημιουργία διάβρωσης όταν εφαρμόζεται σε καινούρια δομικά στοιχεία.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κυκλικά , τετράγωνα, ορθογώνια παραλληλόγραμμα, εξαγωνικά, και σύνθετου σχήματος στοιχεία με σχεδόν μηδενική μεταβολή σχήματος και διαστάσεων.
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή/ενίσχυση ιστορικών κατασκευών διατηρώντας παράλληλα την αρχιτεκτονική τους
 • Σημαντική εμπειρία σε όλο το φάσμα των κτιριακών έργων ( παλαιών και νέων)
 • Το προσωπικό της Fibrwrap είναι σε στενή συνεργασία με τους ιδιοκτήτες, τους αρχιτέκτονες, τους μελετητές και τους εργολάβους για την ανεύρεση της πιο κατάλληλης, εξατομικευμένης, οικονομικά προσιτής λύσης.
 • Αποκλειστική χρήση των συστημάτων FRS® για την κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης που αφορά δομική ενίσχυση, αναδόμηση, τροποποιητικές παρεμβάσεις για σεισμό, αναβάθμιση, αλλαγή χρήσης ή επισκευές σε ήδη υπάρχοντα κτίρια.
 • Ελάχιστη δυνατή όχληση κατά τη διάρκεια των εργασιών, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή λειτουργία του κτιριακού χώρου.
 • Τεχνολογία Πυροπροστασίας.

Σχετικά έργα Συγκοινωνιακών Υποδομών

Rehabilitation of sewage pumping station, Almelo, The Netherlands

Rehabilitation of sewage pumping station, Almelo, The Netherlands

Slab Strengthening for Service Penetrations of Premier Inn Hotel, Kingston Upon Thames, London, UK

Slab Strengthening for Service Penetrations of Premier Inn Hotel, Kingston Upon Thames, London, UK

Slab Strengthening at Swansea New University Campus, Swansea, South Wales, UK.

Slab Strengthening at Swansea New University Campus, Swansea, South Wales, UK.

Beam Strengthening for Flexure at Lancaster University, Physics Block, Lancaster, UK

Beam Strengthening for Flexure at Lancaster University, Physics Block, Lancaster, UK

Slab and Beam Strengthening at Dudley Zoo, Dudley, West Midlands, UK

Slab and Beam Strengthening at Dudley Zoo, Dudley, West Midlands, UK