DYCON: Dynamic Contractors S.A.

DYCON: Βιομηχανίες, Σιλό, Εγκαταστάσεις Παραγωγής Ενέργειας

Τα συστήματα αποκατάστασης της Fibrwrap  (FRS®) προσφέρουν μια σειρά από πλεονεκτήματα σε ιδιοκτήτες βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Αυτά είναι: η επέκταση της διάρκειας ζωής των εγκαταστάσεων, η μη διακοπή της λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια των επισκευών, η μείωση του κόστους συντήρησης και η ελάχιστη επίδραση στο περιβάλλον.  

Οι υφιστάμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα, στις οποίες περιλαμβάνονται τα κτίρια, τα σιλό, και οι καμινάδες χρήζουν συχνής επισκευής εξαιτίας των δυσμενών περιβαλλοντικών συνθηκών και της εκτεταμένης χρήσης τους. 

Η Fibrwrap χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία της και αφού φτάσει στη ρίζα του προβλήματος προτείνει λύσεις δομικών επισκευών και αποκατάστασης των κατασκευών που τους προσφέρουν μακρά διάρκεια ζωής.

Το αποτέλεσμα είναι η παράταση της διάρκειας ζωής του ακινήτου και ταυτόχρονα προσφέρει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να μειώσει το κόστος συντήρησης του. Έχει, επίσης, αποδειχτεί, ύστερα από εκτεταμένη χρήση των  FRS®, ότι η επιφάνεια σκυροδέματος γίνεται  ανθεκτική έναντι διάβρωσης ακόμα και υπο δυσμενεις καιρικές συνθηκες. Επίσης, ένα σημαντικό πλεονέκτημα των συστημάτων / τεχνολογιών σύνθετων υλικών, είναι ότι έχουν πολύ μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα/ επιβάρυνση συγκρινόμενα με άλλες πιο παραδοσιακές μεθόδους.  

Ειδικά όσον αφορά τα σιλό και τις καμινάδες, η Fibrwrap έχει αναπτύξει τεχνικές τοποθέτησης που παρέχουν γρήγορα αποτελέσματα και γι’ αυτό ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επαναλειτουργήσει την επιχείρηση του σε μικρό χρονικό διάστημα.  

Τα  FRS® είναι ιδανικά για την ενίσχυση βιομηχανικών κατασκευών λόγω της αναλογίας αντοχής/βάρους και της ευκολίας με την οποία τοποθετούνται.  Μπορούν να τοποθετηθούν με τη λιγότερη δυνατή όχληση στην ομαλή λειτουργία της κατασκευής και τοποθετούνται χωρίς να απαιτείται αφαίρεση εξοπλισμού (σωληνώσεις, όργανα, πίνακες) από τα στοιχεία. 

Οι ιδιοκτήτες δεν επωφελούνται μόνο από την ελάχιστη ή και καθόλου διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης τους, αλλά και από τη σημαντική μείωση του κόστους συντήρησης  και την αύξηση της διάρκειας ζωής των εγκαταστάσεων.

Εφαρμογές

 • Αποκατάσταση διαβρωμένων ή ρηγματωμένων  δομικών στοιχείων.
 • Ενίσχυση καταπονημένων βάσεων εξοπλισμού
 • Αποκατάσταση και πρόληψη της ζημιάς ή της διαρροής
 • Προστασία από τη διάβρωση και αποκατάσταση της
 • Προστασία από δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες
 • Πυροπροστασία, προστασία από πρόσκρουση και έκρηξη
 • Τροποποίηση των δομικών στοιχείων για σεισμό και αναβάθμιση
 • Επείγουσες επισκευές.
 • Εκτεταμένη χρήση για την αποκατάσταση κατασκευών/βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα, για δίκτυα σωλήνων, εγκαταστάσεων εξοπλισμού, καμινάδες, σιλό, δεξαμενές, δοχεία πίεσης, δίκτυα σωληνωτά, κ.α.
 • Τα FRS® έχουν εξαιρετική διάρκεια ζωής και αντοχή σε προσβολές από χημικές ουσίες και είναι ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν μεγάλης διάρκειας προστασία.
 • Για επισκευή και ενίσχυση κτιρίων και δομικών στοιχείων για επιπλέον προστασία της κατασκευής σε περίπτωση μεγάλης πίεσης.
 • Για κέντρα ελέγχου και γενικά όλες οι κατασκευές που φιλοξενούν εργαζόμενους σε επικίνδυνες περιοχές είναι προτεραιότητα μας. 
 • Ενδελεχώς ελεγμένα σε διάφορα εργαστήρια.
 • Επέκταση της διάρκειας ζωής υφισταμένων κατασκευών.
 • Μειώνει σημαντικά το ρυθμό διάβρωσης καθώς εγκλωβίζει τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία.
 • Αποτρέπει τη δημιουργία διάβρωσης όταν εφαρμόζεται σε καινούρια δομικά στοιχεία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κυκλικά , τετράγωνα, ορθογώνια παραλληλόγραμμα, εξαγωνικά, και σύνθετου σχήματος στοιχεία με σχεδόν μηδενική μεταβολή σχήματος και διαστάσεων.
 • Ρεαλιστικό Κοστολόγιο
 • Ελάχιστη παρεμπόδιση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων
 • Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
 • Αναγνώριση της αιτίας και της φύσης του προβλήματος από καταξιωμένους μηχανικούς
 • Επέκταση της διάρκειας ζωής υφισταμένων κατασκευών
 • Ελάχιστη παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας της μονάδας κατά τις εργασίες επισκευής
 • Μειωμένα έξοδα συντήρησης χάρη στη άψογη συμπεριφορά των υλικών
 • Οικολογική αναβάθμιση της εγκατάστασης με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στο περιβάλλον
 • Προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες
 • Ασφαλείς διαδικασίες τοποθέτησης  χωρίς τη χρήση υλικών που μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη

Σχετικά έργα Συγκοινωνιακών Υποδομών

Rehabilitation of sewage pumping station, Almelo, The Netherlands

Rehabilitation of sewage pumping station, Almelo, The Netherlands

Concrete Encased Steel Pipe Strengthening at E.ON Energy industry, Connahs Quay, North Wales, UK

Concrete Encased Steel Pipe Strengthening at E.ON Energy industry, Connahs Quay, North Wales, UK

Sponge-Jet Blasting at Sellafield Nuclear Power Station, Seascale, Cumbria, UK

Sponge-Jet Blasting at Sellafield Nuclear Power Station, Seascale, Cumbria, UK

Structural rehabilitation of oil pipelines, Oiltanking Amsterdam

Structural rehabilitation of oil pipelines, Oiltanking Amsterdam

Structural Rehabilitation of the Sanita Building, Halat, Lebanon

Structural Rehabilitation of the Sanita Building, Halat, Lebanon