DYCON: Dynamic Contractors S.A.

DYCON: Αγωγοί και Δεξαμενές Αποθήκευσης Υγρών

Τα συστήματα αποκατάστασης Fibrwrap (FRS®) περιλαμβάνουν ειδικά διαμορφωμένα και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, τα οποία ικανοποιούν όλες τις ανάγκες επισκευής των σωληνωτών αγωγών (από σκυρόδεμα ή χάλυβα) και δεξαμενών αποθήκευσης προϊόντων σε υγρή μορφή. 

Οι σωληνωτοί αγωγοί καθώς και οι δεξαμενές αποθήκευσης προϊόντων σε υγρή μορφή χρήζουν περιοδικής συντήρησης και γι’ αυτό το λόγο η Fibrwrap προτείνει οικονομικές λύσεις και συνθήκες εργασίας φιλικές προς το περιβάλλον. 

Η Fibrwrap έχει αναπτύξει συστήματα που όχι μόνο ικανοποιούν τις ανάγκες για επισκευή, αποκατάσταση και σεισμική ενίσχυση, αλλά επιπλέον συνάδουν με τις πιο σχολαστικές περιβαλλοντικές προδιαγραφές για τα σύνθετα υλικά μαζί με το υγρό στοιχείο και κυρίως το δίκτυο του πόσιμου νερού. 

Επιπλέον, κυρίως για την αποκατάσταση των αγωγών, η Fibrwrap χρησιμοποιεί τα FRS®, μια μέθοδο τεχνολογίας για την επισκευή, ενίσχυση και τροποποίηση μεγάλης διαμέτρου PCCP, RCCP που έχουν διαβρωθεί ή ρηγματωθεί, και χαλύβδινους σωληνωτούς αγωγούς που χρησιμοποιούνται σε δημόσια κτίρια, βιομηχανικά και σε άλλες εγκαταστάσεις. 

Παρόλο που οι παραπάνω μέθοδοι έχουν δημιουργηθεί κυρίως για ιδιώτες και για να αποφεύγεται η όποια ταλαιπωρία τους, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και σε έργα μεγαλύτερου μεγέθους, όπως αγωγούς, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, παράκτιες κατασκευές, κ.α. δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να λειτουργούν κανονικά κατά τη διάρκεια των επισκευών. 

Δεκαετίες συνεχούς λειτουργίας των σωληνωτών αγωγών έχουν οδηγήσει στην καταπόνηση τους η οποία απειλεί τη δομική τους ακεραιότητα. Αυτοί οι αγωγοί που μεταφέρουν νερό μπορούν να ενισχυθούν χρησιμοποιώντας τα FRS® εσωτερικά ή εξωτερικά. 

Ο ιδιοκτήτης ωφελείται σημαντικά από τη μικρή χρονική διάρκεια που χρειάζονται για να εφαρμοστούν τα FRS® και ως εκ τούτου από τον ελάχιστο χρόνο που διακόπτεται η λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

Εφαρμογές

 • Αύξηση της υπάρχουσας αντοχής του δακτυλίου (αύξηση της εσωτερικής ικανότητας ανάληψης της εσωτερικής πίεσης)
 • Επιδιόρθωση και πρόληψη των βλαβών/διαρροών
 • Προστασία από διάβρωση και επιδιόρθωση της απώλειας αντοχής (εξαιτίας της διάβρωσης)
 • Αύξηση της αντοχής κάμψης
 • Αύξηση της αντοχής έναντι των εξωτερικά επιβαλλόμενων φορτίων
 • Σεισμική αναβάθμιση
 • Αύξηση αντοχής λόγω αύξησης της υφιστάμενης πίεσης/ροής
 • Επείγουσες επισκευές

 

 • Δομικές επισκευές (εσωτερικές ή εξωτερικές) σε δίκτυα σωληνωτών αγωγών μεσαίας ή μεγάλης διαμέτρου από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα και όλκιμο σίδηρο
 • Επισκευή και ενίσχυση δεξαμενών αποθήκευσης προϊόντων σε υγρή μορφή (τοιχώματα και πυθμένα της δεξαμενής)
 • Εκ νέου επένδυση υφιστάμενων σωληνωτών αγωγών 
 • Σφράγιση αρμών και μεταβατικών ζωνών, και προστασία των αγωγών που είναι εκτεθειμένοι σε φθορά, διάβρωση και προσβολή από θειικές ενώσεις
 • Τα FRS® βασίζονται σε τεχνολογία εφαρμογής χωρίς απαίτηση αποκάλυψης του αγωγού, που παρέχει πλήρη δομική επισκευή
 • Ενδελεχώς ελεγμένα σε ανεξάρτητα εργαστήρια
 • Παρέχουν αποτελεσματικές λύσεις όσον αφορά το κόστος
 • Αυξάνουν τη διάρκεια ζωής των υφισταμένων κατασκευών
 • Μειώνουν σημαντικά τη δημιουργία διάβρωσης εγκλωβίζοντας τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία
 • Αποτρέπουν την εμφάνιση διάβρωσης όταν εφαρμόζεται σε καινούρια δομικά στοιχεία
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κυκλικά, τετράγωνα, ορθογώνια παραλληλόγραμμα, εξαγωνικά, και σύνθετου σχήματος στοιχεία με σχεδόν μηδενική μεταβολή σχήματος και διαστάσεων
 • Χρησιμοποιούνται ειδικά ικριώματα που καλύπτουν το μήκος του αγωγού και επιτρέπουν την πρόσβαση σε όλη την περίμετρό του
 • Η πρόσβαση του ανθρώπινου δυναμικού και των υλικών γίνεται μέσω υφιστάμενων φρεατίων
 • Παρέχεται έγκριση από το Αμερικάνικο Ίδρυμα για την υγιεινή (NSF) για χρήση σε πόσιμο νερό
 • Το TYFO® Fibrwrap® System (TFS®) είναι προϊόν πατέντας  (US patent # 5, 932, 198) που έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία παγκοσμίως για την αναδόμηση των αγωγών  
 • Τεχνολογία επισκευής χωρίς σκάμμα
 • Σχεδιασμός, εφαρμογή και παρακολούθηση του έργου από την πρώτη μέρα
 • Οικονομικές και  μη χρονοβόρες προτάσεις και εφαρμογές
 • Ελάχιστη παρεμβολή στις καθημερινές ασχολίες του πελάτη
 • Ικανότητα επισκευής των αγωγών εξωτερικά χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία τους
 • Λύσεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον

Σχετικά έργα Συγκοινωνιακών Υποδομών

Rehabilitation of sewer manhole, LMJ A/S in Denmark

Rehabilitation of sewer manhole, LMJ A/S in Denmark

Spot retrofit repairs in 1200mm Concrete Pipe in Santander, Spain

Spot retrofit repairs in 1200mm Concrete Pipe in Santander, Spain

Concrete Encased Steel Pipe Strengthening at E.ON Energy industry, Connahs Quay, North Wales, UK

Concrete Encased Steel Pipe Strengthening at E.ON Energy industry, Connahs Quay, North Wales, UK

Rehabilitation of sewer manhole Municipality of Velsen, The Netherlands

Rehabilitation of sewer manhole Municipality of Velsen, The Netherlands

Structural rehabilitation of pumping station, Municipality of IJsselstein, The Netherlands

Structural rehabilitation of pumping station, Municipality of IJsselstein, The Netherlands