DYCON: Dynamic Contractors S.A.

  • Υπηρεσίες
    Μπορούμε να σας βοηθήσουμε...
    Σύστημα Ολικής Αποκατάστασης

DYCON: Υπηρεσίες

Σύστημα Ολικής Αποκατάστασης

Η Fibrwrap έχει εφεύρει «το σύστημα ολικής αποκατάστασης» (TRC)®. Το TRC® αναφέρεται στις απαιτούμενες πρωτοβουλίες  που αναλαμβάνει καθημερινά το προσωπικό της Fibrwrap όσον αφορά τη σχεδίαση/μελέτη αλλά και την κατασκευή ώστε να προτείνει στους πελάτες της τις πιο έγκυρες / έυστοχες λύσεις αποκατάστασης προσαρμοσμένες στο συγκεκριμένο έργο. Οι τεχνικές προτάσεις της Fibrwrap περιλαμβάνουν σχέδια που συνδυάζουν σύνθετα υλικά, παθητικά ή ενεργητικά μέτρα προστασίας (π.χ. σεισμική μόνωση, απόσβεση κραδασμών, κ.α.), εξειδικευμένα υλικά και συστήματα (π.χ. σύστημα πυροπροστασίας, σύστημα προστασίας από έκρηξη, κ.α.) και τις «παραδοσιακές» μεθόδους αποκατάστασης (π.χ. μανδύες από μέταλλο ή σκυρόδεμα, κ.α.).

Το TRC® περιλαμβάνει τις τρείς παρακάτω ενέργειες και/ή τον συνδυασμό τους για δομική αποκατάσταση: (α) Παραδοσιακή ενίσχυση μέσω άυξησης δυσκαμψίας στοιχείων φέροντος οργανισμού (β) Ενίσχυση με ινοπλισμένα πολυμερή (ΙΟΠ) επαυξάνοντας την αντοχή του μέλους χωρίς μεταβολή στην δυσκαμψία του μέλους και (γ) την εξασφάλιση αυξημένης παραμορφωσιμότητας και ταχεία απόσβεση ταλαντώσεων  με την εφαρμογή εφεδράνων υψηλής απόσβεσης κ.α. 

Συμβουλευτική
Αξιολόγηση
Μελέτη
Εφαρμογή

Strengthening Structures | Protecting Lives Worldwide

Το TRC® σε συνδυασμό με μια μεγάλη γκάμα σύγχρονων προϊόντων  και χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ανώτερες τεχνολογίες οι οποίες έχουν ελεγχθεί ενδελεχώς και πληρούν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, αποτελεί το Σύστημα Πλήρους Αποκατάστασης (TRS®). Το TRS® σε συνδυασμό με την υψηλή εξειδίκευση των μηχανικών μας  προσφέρει στον πελάτη μας την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας-τιμής για το έργο.

Οι μηχανικοί μας παράγουν τεχνικές προτάσεις  τροποποιώντας υφιστάμενες τεχνικές λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη και χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες σε αυτούς μεθόδους, τεχνολογίες και υλικά. 

Προστασία Κατασκευών - Κίνδυνοι

Σεισμός

Oι επεμβασεις έναντι ενδεχόμενου σεισμού αφορούν στην σεισμική απόκριση της κατασκευής και στην αντοχή της. Σε περιοχές με μεγάλη σεισμική δραστηριότητα (επιτακτική σεισμική προστασία) η στατική συμπεριφορά της κατασκευής, σε περίπτωση ενός επικείμενου σεισμού, θα πρέπει να είναι αξιόπιστη και να έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη. Η πλειονότητα των παλαιότερων κατασκευών έχουν σχεδιαστεί χωρίς τις απαραίτητες λεπτομέρειες και ενισχύσεις για επαρκή σεισμική προστασία. Συνεπώς η αναγκαιότητα για αυτές τις κατασκευές να συμμορφωθούν με τους ισχύοντες σεισμικούς κανονισμούς είναι σημαντική. Η DYCON δύναται να προσφέρει τόσο ενεργή όσο και παθητική προστασία κατά σεισμικών δραστηριοτήτων με λύσεις τελευταίας τεχνολογίας (π.χ. σεισμική μόνωση, αύξηση της πλαστικότητας των στατικών στοιχείων χρησιμοποιώντας G/CFRP υλικά κ.α.) και τεχνική γνώση όσον αφορά τη σεισμική αξιολόγηση και αναβάθμιση ούτως ώστε να μετατρέψει οποιαδήποτε κατασκευή ικανή να αντεπεξέλθει σε μια επικείμενη σεισμική δραστηριότητα.

Μετριασμός Φυσικών Απειλών

Οι κατασκευές ανάλογα με τη γεωγραφική τους θέση μπορεί να απειληθούν από ποικίλα φυσικά φαινόμενα, όπως ανεμοθύελλες, ανεμοστρόβιλους, τυφώνες, τσουνάμι κ.α. Η DYCON έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει τις στατικές ελλείψεις σε σχέση με αυτά τα φαινόμενα και να εφαρμόζει κατάλληλα σχεδιασμένα μέτρα προστασίας. Οι συνήθεις παρεμβάσεις για την προστασία τους σχετίζονται με την αύξηση των προστατευτικών μέτρων σε αυτά τα κτίρια για να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικά σε περίπτωση ακραίων φυσικών φαινομένων και για να λειτουργούν με ασφάλεια προστατεύοντας παράλληλα την ανθρώπινη ζωή. 

Δυσμενή Περιβάλλοντα

Ένα μεγάλο μέρος κατασκευών ή κάποιων δομικών στοιχείων συχνά εκτίθενται σε δυσμενείς συνθήκες (π.χ. άλατα/θαλασσινό νερό, πολύ διαβρωτικές ουσίες, οξέα, βιομηχανικές περιοχές κ.α.), οι οποίες τις καθιστούν ευάλωτες  και χρήζουν συγκεκριμένης αντιμετώπισης ούτως ώστε να ενισχυθούν αυτά τα στοιχεία ενάντια στη ζημιά που προκαλείται υπό αυτές τις συνθήκες. Η DYCON προσφέρει ανεξάρτητα και ανθεκτικά προηγμένα συστήματα προστασίας σε προσιτές τιμές, καθώς και τη δυνατότητα ελέγχου για πιθανή διάβρωση. Η πλειοψηφία των συστημάτων που διατίθενται είναι αδιαπέρατα και συνεπώς μειώνουν αισθητά το ρυθμό της διάβρωσης ενώ αδρανοποιούν τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία. Υπάρχει η δυνατότητα να σχεδιαστεί και να τοποθετηθεί προστατευτική επίστρωση εποξειδικής βάσεως η οποία προσφέρει προηγμένη αισθητική και διαχρονική αντοχή για την πρόληψη της διάβρωσης, όταν εφαρμόζεται σε ήδη υπάρχοντα ή νέα στατικά στοιχεία.

Φωτιά

Κυβερνητικές εγκαταστάσεις ή άλλα κτίρια με απαίτηση υψηλής προστασίας και σημασίας συνήθως απαιτούν τη λήψη μέτρων πυροπροστασίας. Τα συστήματα πυροπροστασίας φαίνεται ότι είναι «η νέα μόδα» στη βιομηχανία της προστασίας σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες. Η έρευνα εκ των έσω και τα αναπτυξιακά προγράμματα σχετικά με τα συστήματα πυροπροστασίας έχουν καταλήξει σε μοντέρνα υλικά και λύσεις που τώρα προσφέρονται από την DYCON σε ιδιώτες, υπηρεσίες και μηχανικούς. 

Εκρήξεις

Η DYCON έχει μεγάλη εμπειρία σε όλο τον κόσμο σε έργα προστασίας κατά των εκρήξεων. Εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης, προερχόμενης από τις εκτεταμένες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, στις Η.Π.Α. και σε άλλα μέρη του κόσμου, υπάρχει τώρα μεγάλη ανάγκη για μετρίαση των επιπτώσεων μιας έκρηξης σε κτίρια μεγάλης σημασίας (π.χ. πρεσβείες, στρατιωτικές και κυβερνητικές εγκαταστάσεις, χαρακτηριστικές γέφυρες, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, κέντρα ελέγχου κ.α.). Η DYCON έχει την τεχνογνωσία για να αξιολογήσει, να αναλύσει, να σχεδιάσει και να χρησιμοποιήσει λύσεις μετριασμού των επιπτώσεων της έκρηξης σε υφιστάμενες ή νέες κατασκευές  και να προστατέψει τα στατικά στοιχεία τους (π.χ. κολώνες, δοκάρια, τοιχοποιία κ.α.) από κοντινές εκρήξεις.  

Πυροβολισμοί

Η DYCON έχει τη δυνατότητα να παράσχει έναν προκαταρκτικό σχεδιασμό δωρεάν και έναν υπολογισμό του κόστους της κατασκευής για οποιοδήποτε έργο, ανεξαρτήτως μεγέθους, καθώς και τρόπους ενίσχυσης της αντοχής υφιστάμενων κατασκευών έναντι βαλιστικής δραστηριότητας, με χαμηλό κόστος και χωρίς παρέμβαση στο κτίριο. Τα υψηλής ποιότητας υλικά, καθώς και η εφαρμογή τους, διασφαλίζουν όχι μόνο τη στατική ακεραιότητα του κτιρίου και την αντοχή του σε πυροβολισμούς, αλλά πρωτίστως την ασφάλεια των εργαζομένων του.

 

Συγκρούσεις

Η DYCON έχει μία σειρά από υλικά και συστήματα για την προστασία των κτιρίων από τις δυσμενείς και συνήθως καταστροφικές συνέπειες συγκρούσεων χαμηλής ταχύτητας (π.χ. σύγκρουση με όχημα ανεξαρτήτως μεγέθους). Ελαφριά συστήματα χαμηλού προφίλ με άριστη αρχιτεκτονική αισθητική σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται ως μέρος ενός δομικού συστήματος που προστατεύει τους ανθρώπους και τις περιουσίες τους. 

Διαρρήξεις – Παραβίασεις

Η DYCON έχει σχεδιάσει και προσαρμόσει ένα μεγάλο αριθμό συστημάτων σύμφωνα με τους κανονισμούς του Υπουργείου Εσωτερικών των Η.Π.Α. που αφορούν στις συνθήκες που δημιουργούνται από μια διάρρηξη / παραβίαση (SD-STD-01.01, Revision G, Forced Entry and Ballistic Resistance of Structural Systems). Αυτές οι λύσεις ενίσχυσης του κτιρίου αποτρέπουν τις δολιοφθορές προερχόμενες από διάρρηξη ή αυθαίρετη είσοδο στο χώρο. Διάφορα σύνθετα υλικά καθώς και παραδοσιακά υλικά συνδυάζονται για να αποτελέσουν μοναδικά συστήματα ασφαλείας που ξεπερνούν τις προδιαγραφές της αγοράς και συμπληρώνουν τις λύσεις που προτείνει η DYCON για την αντιμετώπιση των απειλών από εκρήξεις, πυροβολισμούς ή συγκρούσεις.

Πρόληψη Σταδιακής Κατάρρευσης

Μοναδικά σχέδια που συνδυάζουν σύνθετα υλικά με επικάλυψη από ατσάλι και μπετό είναι διαθέσιμα για τις ανάγκες του κάθε έργου με σκοπό να προστατέψουν τα κτίρια από εκρήξεις κοντινής απόστασης. Αυτά τα συστήματα συνήθως χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με προστατευτικά φύλλα, ανθεκτικά σε εκρήξεις και δολιοφθορές, τα οποία τοποθετούνται περιμετρικά του κτιρίου και αυξάνουν τις πιθανότητες ανθρώπινης επιβίωσης και αποτρέπουν τη μερική ή ολική κατάρρευση σημαντικών κτιρίων από μια έκρηξη λόγω ατυχήματος ή από πρόθεση.

Δομική Αναβάθμιση και Αποκατάσταση

Έργα Συγκοινωνιακών Υποδομών

Τα οδικά δίκτυα είναι ζωτικής σημασίας για τις μεταφορές των αγαθών και των ανθρώπων. Τα μέτρα προστασίας για τη βελτίωση της ομαλής λειτουργίας καθώς και την αύξηση της διάρκειας ζωής τέτοιων νευραλγικών έργων υποδομών (π.χ. γέφυρες, σήραγγες κ.α.) που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τους οδικούς άξονες είναι πολύ σημαντικά και με υψηλό κόστος. Η DYCON έχει αναπτύξει, σχεδιάσει και κατασκευάσει συστήματα τελευταίας τεχνολογίας για να μετριάσει τους κινδύνους που ενέχονται σε τέτοια έργα υποδομής. Χρησιμοποιώντας υψηλής πιστότητας βασισμένα στη Φυσική (HFPB) πεπερασμένα μοντέλα και με πραγματικούς ελέγχους, οι μηχανικοί της DYCON παρέχουν λύσεις αξιόπιστες, χαμηλού κόστους και για τις ανάγκες κάθε έργου ξεχωριστά.

Κτίρια

Οι κτιριακές επεμβάσεις είναι ο πιο συνηθισμένος τομέας εφαρμογής λύσεων στατικής ενίσχυσης. Η DYCON παρέχει την αποκατάσταση και την ενίσχυση όλων των δομικών στοιχείων (υποστυλώματα, δοκοί, πλάκες και τοίχοι). Ο σκοπός αυτών των παρεμβάσεων είναι συνήθως για να αυξηθεί η αντοχή  των δομικών στοιχείων (δηλ. διατμητική αντοχή, αντοχή στη κάμψη, πλαστιμότητα) στο φέροντα οργανισμό. Επιπλέον, οι λύσεις αναπαλαίωσης και ενίσχυσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους τύπους των δομικών υλικών, όπως το οπλισμένο σκυρόδεμα, το χάλυβα, την τοιχοποιία και το ξύλο. 

Βιομηχανίες, Σιλό, Εγκαταστάσεις Παραγωγής Ενέργειας

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παρουσιάζουν πολλά και ιδιαίτερα προβλήματα εξαιτίας του απαιτητικού χώρου στον οποίο βρίσκονται.
Επομένως χρειάζονται γρήγορες και βιώσιμες λύσεις ούτως ώστε να αποφευχθεί μία υψηλού κόστους διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης. Η DYCON έχει τις τεχνικές γνώσεις και τα απαιτούμενα “εργαλεία” για να επέμβει σε δομικά στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα ή μέταλλο, όπως δίκτυα σωληνώσεων, εγκαταστάσεις εξοπλισμού/λειτουργίας, κ.α. Οι κατασκευές αυτού του είδους που χρήζουν ενίσχυσης/αναβάθμισης περιλαμβάνουν καμινάδες βιομηχανίας, σιλό, δεξαμενές, δοχεία πίεσης, σωληνωτούς αγωγούς, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας  & πυρηνικής ενέργειας. 

Τεχνολογία επισκευής αγωγών χωρίς εκσκαφή & αποκατάσταση φρεατίων

Η DYCON εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνικές για την αποκατάσταση και ενίσχυση υπονόμων και αποχετευτικών συστημάτων που βρίσκονται σε λειτουργία. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτών των μεθόδων είναι ότι η λειτουργία διακόπτεται για ελάχιστο χρονικό διάστημα ή και καθόλου. Η αποκατάσταση των φρεατίων είναι ο τομέας στον οποίο εξειδικεύεται η DYCON. Η χωρητικότητα των  φρεατίων είναι περιορισμένη και κατά συνέπεια υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση υδρόθειου (H2S), ενός άχρωμου αερίου που έχει τη χαρακτηριστική μυρωδιά του χαλασμένου αυγού. Το υδρόθειο (H2S) είναι πιο βαρύ από τον αέρα, πολύ δηλητηριώδες, διαβρωτικό, εύφλεκτο και εκρήγνυται εύκολα. Η συγκέντρωση του υδρόθειου (H2S) προκαλεί διάβρωση στα δομικά υλικά των φρεατίων και ως αποτέλεσμα χρήζουν αναδόμησης. Η αναδόμηση των φρεατίων με τα συστήματα της DYMAT Inc. παρέχει  μια μακροχρόνια, βιώσιμη λύση που έχει αποδειχτεί ότι προσδίδει αξία και διάρκεια ζωής ενώ ταυτόχρονα μειώνει την ανάγκη συντήρησης του έργου. Φρεάτια που έχουν υποστεί χρόνια εγκατάλειψη ή χημική διάβρωση μπορούν να αποκατασταθούν με επιτυχία χρησιμοποιώντας μια επένδυση τελευταίας τεχνολογίας της DYCON, αποφεύγοντας τη δαπανηρή αντικατάσταση ολόκληρου του θαλάμου του φρεατίου και της συντήρησης του σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

Παράκτιες ή επάκτιες κατασκευές και υποθαλάσσια δομικά στοιχεία

Η DYCON έχει πραγματοποιήσει πλήθος εφαρμογών για την αποκατάσταση και επισκευή δομικών στοιχείων παράκτιων κατασκευών όπως υποστυλώματα, δοκούς, πλάκες και τοιχεία, κατασκευασμένα από σκυρόδεμα, χάλυβα ή ξύλο. Τέτοιου είδους επισκευές και ενισχύσεις περιλαμβάνουν την προστασία και αντικατάσταση διαβρωμένου οπλισμένου σκυροδέματος  και σιδηρών κατασκευών, όπως και την αποφυγή της εισχώρησης διαβρωτικών στοιχείων όπως το οξυγόνο και οι θαλάσσιοι οργανισμοί. 

Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων

Αυτή είναι μία υπό-κατηγορία έργων στο τομέα αναπαλαίωσης κτιρίων. Για τη συντήρηση τους χρησιμοποιούνται νέες τεχνολογίες χωρίς να μεταβάλλεται ο αρχικός χαρακτήρας του κτιρίου. Εφαρμόζεται συνήθως ένα ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο για αυτές τις ιστορικές κατασκευές, οι οποίες ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά ενός κράτους. Η DYCON παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ενίσχυση και αναπαλαίωση τέτοιου είδους κτιρίων, διατηρώντας ταυτόχρονα την αρχιτεκτονική τους ακεραιότητα και αισθητική.

 

Aποκατάσταση Ρηγματωμένων ή Διαβρωμένων Δομικών Στοιχείων

Η αποκατάσταση διαβρωμένων ή ρηγματωμένων δομικών στοιχείων με στόχο την αποκατάσταση της ικανότητας της κατασκευής είναι μια τυπική διαδικασία επισκευής που αναλαμβάνει η DYCON. Οι τεχνολογία που χρησιμοποιείται μειώνει αισθητά το ρυθμό της διάβρωσης, είτε με την κάλυψη υφιστάμενων με σύνθετα υλικά, είτε προλαμβάνοντας την εμφάνιση της με χρήση σε καινούρια δομικά στοιχεία.

Αποκατάσταση και Πρόληψη Ζημιών-Διαρροών

Οι διαρροές είναι ένα συχνό πρόβλημα του δικτύου των σωληνωτών αγωγών και άλλων κατασκευών που περιέχουν υγρές ουσίες. Η Fibrwrap προσφέρει μέτρα για την αποκατάσταση και την επισκευή τέτοιου είδους ζημιών χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες κατάλληλες για δίκτυα σωληνωτών αγωγών, παραθαλάσσιες κατασκευές και εφαρμογές χωρίς την δημιουργία σκάμματος (αποκάλυψη αγωγού).

Αλλαγή Xρήσης και Επέκταση Διάρκειας Ζωής

Η εξειδίκευση της Fibrwrap στην επέκταση της διάρκειας ζωής οποιασδήποτε κατασκευής χρησιμοποιώντας προηγμένα υλικά που τοποθετούνται γρήγορα  χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις, αποδεικνύεται από πλήθος επιτυχημένων εφαρμογών σε αυτόν τον τομέα. Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η Fibrwrap υποστηρίζεται από ικανές στατικές μελέτες και προσφέρουν ανταγωνιστικές λύσεις λογικού κόστους. Επιπλέον, σε περίπτωση αλλαγής χρήσης μίας κατασκευής, η οποία συνήθως συνοδεύεται με αλλαγή του φορτίου, παρέχεται μια ενδελεχής αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης καθώς και η σχεδίαση των αντίστοιχων στοιχείων που χρήζουν αναβάθμισης σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.   

Επιδιόρθωση Σφαλμάτων κατά την Κατασκευή

Η επιδιόρθωση των σφαλμάτων που έγιναν κατά την κατασκευή ενός κτιρίου και η αποκατάσταση της αντοχής των κατασκευών όπως είχαν σχεδιαστεί αρχικά, καθώς και άλλων που έχουν σχεδιαστικές ατέλειες (έλλειψη ή λάθος τοποθέτηση οπλισμού, σκυρόδεμα χαμηλής αντοχής ή ανεπαρκής επικάλυψη) αντιμετωπίζονται με επιτυχία με τις τεχνικές της Fibrwrap. Όλες οι σχετικές επιδιορθώσεις μπορούν να επιτευχθούν με λύσεις σχεδιασμένες αποκλειστικά για κάθε πελάτη και κάθε περίπτωση ξεχωριστά, συνδυάζοντας προηγμένα υλικά και κατασκευαστικές μεθόδους. 

Επείγουσες Επιδιορθώσεις και λύσεις με την ελάχιστη δυνατή όχληση

Η χρήση σύνθετων και άλλων προηγμένων υλικών είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για επείγουσες επιδιορθώσεις με την ελάχιστη δυνατή όχληση στη λειτουργία του κτιρίου. Τέτοιου είδους επείγοντα μέτρα, τα οποία συνήθως έχουν ως αποτέλεσμα το κλείσιμο σημαντικών κτιρίων (π.χ. βιομηχανικά κτίρια, εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, κ.α.) και συνεπώς μεγάλου κόστους παύσης λειτουργίας και απώλεια εσόδων, αντιμετωπίζονται επιτυχώς από το προσωπικό της DYCON, το οποίο είναι εκπαιδευμένο στη σχεδίαση και χρήση μοναδικών μεθόδων για την αποφυγή παύσης λειτουργίας της μονάδας, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα.  

Δομική Υγεία και Καταγραφή της Συμπεριφοράς της Κατασκευής

Η DYCON χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας δομικά συστήματα για να καταγράψει και να αξιολογήσει ευπαθείς κατασκευές και να μετρήσει καθώς και να αποδείξει την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων λύσεων. Το DYCON High Performance Monitoring System χρησιμοποιεί οπτικές ίνες οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν στο μανδύα από σύστημα σύνθετων υλικών και να καταγράψουν τη στατική συμπεριφορά και τους δείκτες επικινδυνότητας της κατασκευής.  

Δομική Προστασία Επιφανειών και Επικαλύψεις προστασίας και αναδόμησης

Η DYCON είναι ειδική στην προετοιμασία της επιφάνειας, αφού είναι μια από τις πιο σημαντικές υπο-εργασίες σε μία εφαρμογή ενίσχυσης με σύνθετα υλικά. Το εξειδικευμένο προσωπικό της DYCON είναι άρτια καταρτισμένο και ικανό σε όλες τις μεθόδους ( Αμμοβολή, Σπογγοβολή Υδροβολή, Απότριψη με διαμαντοτριβεία). Επιπλέον, παρέχονται ειδικές προστατευτικές επιστρώσεις για κατασκευές  ή δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα ή μέταλλο, οι οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν ως ολοκληρωμένες λύσεις. Eιδικές βαφές και κονιάμματα εφαρμόζονται  απευθείας στις μεταλλικές επιφάνειες και παρέχουν ανθεκτικές επιστρώσεις στην επιφάνεια, οι οποίες περιβάλλουν και προστατεύουν καταπονημένα σιδηρά στοιχεία και έχουν ως αποτέλεσμα την προστασία της κατασκευής ενάντια σε συνθήκες υψηλών/χαμηλών θερμοκρασιών, καθώς και επαφή με χημικά στοιχεία ή εκτεταμένη τριβή. 

Επισκευή και αναβάθμιση Προεντεταμένων στοιχείων

Το έμπειρο προσωπικό της DYCON σχεδιάζει και εφαρμόζει ειδικές επισκευές αλλά και ενισχύει τα στοιχεία του υφιστάμενου προεντεταμένου οπλισμένου σκυροδέματος ή μεταλλικών στοιχείων. Η περίπτωση αυτή περιλαμβάνει συγκεκριμένα έργα τα οποία χρήζουν δομικών τροποποιήσεων κυρίως λόγω αύξησης φορτίων σχεδιασμού ή λόγω διάφορων περιπτώσεων βλαβών. Τα συστήματα της DYCON περιλαμβάνουν την εφαρμογή συστημάτων προεντεταμένων ανθρακοελασμάτων υψηλής αντοχής αλλά και χαλύβδινους τένοντες προέντασης.